Лапидаријум

Лапидаријум, смештен у дворишту Музеја, обухвата површину од око 450м2 и саставни је део Античке збирке Народног музеја Пожаревац. Споменици су изложени на отвореном, распоређени у неколико група у дворишту музеја. Већина споменика се налази у предњем дворишту, док је 11 споменика смештено иза музејске зграде. Језгро данашњег лапидаријума сачињавају споменици који су прикупљани од 1947. године, и углавном представљају случајне налазе са територије Браничева, а њихов највећи број потиче из Виминацијума.

У Лапидаријуму је изложено преко 100 камених споменика, које можемо сврстати у следеће категорије: архитектонска пластика, капители, стубови, надгробни, вотивни и епиграфски споменици, саркофази и монументална скулптура. Лепотом и монументалношћу издвајају се проконески саркофаг са гирландама, стеле архитетонског типа и мермерна скулптура Тогатуса.

Togatus

II век, Viminacium, Чаир
мермер
димензије: 150х 75 х 82цм

Не мали број споменика који због важности и димензија не могу бити изложени у лапидаријуму, налази се у оквиру сталне поставке или су смештени у депо античке збирке. Изложени споменици су различитог карактера и димензија. Хронолошки се могу сместити у период од 1. до 4. века.

Споменици изложени у лапидаријуму пожаревачког музеја, богати су фигуралним представама израђеним у дубоком и плитком рељефу. Приказане су сцене са различитим иконографским садржајима (божанства, генији, митолошке сцене, оружје, Трачки коњаник, Атис, вегетабилни орнаменти, портрети покојника, посуђе, различите животиње).

Проконески саркофаг са гирландама,

крај II, почетак III века
Дрмно (Из старог Гимназијског музеја)
мермер
димензије: 180 х 256 х 126цм

Такође су видљиви и различити утицаји, као што су италски, хеленистички, малоазијски, на виминацијумски клесарски центар, који има изузетно богату продукцију. Препознају се и утицају панонских радионица. Споменици су израђени како од локалног кречњака, тако и од квалитетног импотрованог мермера из Похорја и са острва Мармарис.